Syarat dan Langkah Penamaan Data

Syarat dan Langkah Penamaan Data dalam Pengembangan Database (Base on Modern Database Management book, by Jeffrey A. Hoffer, Mary B. Presscott and Fred R. McFadden. Six Edition) Penamaan (memberi nama) data termasuk tugas awal dalam pengembangan Basis Data (Database). Oleh karena itu, diperlukan syarat-syarat tertentu yang menuntun dalam pemberian nama data tersebut. Syarat pemberian nama… Continue Reading Syarat dan Langkah Penamaan Data