Home » Category » Archive for January 6th, 2010

Semua Tulisan dengan Kategori "Archive for January 6th, 2010"

Artikel Untuk Perancangan CD Multimedia Interaktif

Artikel Untuk Perancangan CD Multimedia Interaktif

Posted by Isaninside @ 06 Jan 2010 - 22 Comments
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir CD Multimedia Interaktif yang lalu, diperlukan beberapa artikel dan buku. Artikel dan buku ini digunakan untuk menunjang teori-teori tentang perancangan CD Multimedia Interaktif. Artikel ini telah saya kumpulkan sesuai...